Ordensregler
for grundejerforeningen Esrogård

 

Ordensregler for Grundejerforeningen Esrogård 

1. Det påhviler hver grundejer at holde halvdelen af vejen ren for grus, sten mv.

2. Parkering af egne biler på vejen skal så vidt muligt undgås, og de må ikke være til gene for de           øvrige beboere. Erhvervskøretøjer må ikke parkeres på vejen, undtaget er håndværker                       køretøjer på job. 

3. Erhvervs køretøjer, campingvogne, trailere mv. må ikke holde permanent på vejen, men skal stå      på egen grund.  (jævnfør § 9.4 i lokalplanen) 

4. Maskiner der larmer, anvendes primært i tidsrummene:                                                                            Mandag - fredag kl. 8 - 20                                                                                                                                    Lørdag – søndag kl. 10 – 16                                                                                                                                Der henstilles i øvrigt til, at man altid tager hensyn til sine naboer/genboer.

5. Vi anbefaler, at farten på vejene ikke overstiger 30 km/tim. af hensyn til bløde trafikanter 

6. Hunde skal holdes i snor og efterladenskaber skal samles op, så området kan holdes pænt 7.          Det påhviler de enkelte ejere at vedligeholde arealet mellem skel og vej/fortov 8. Vendepladser        anvendes ikke til permanent parkering