Referat, regnskab og budgetter for 2024

Generalforsamling bliver afholdt i slutningen af maj måned. Indkaldelsen bliver fremsendt til alle medlemmer via mail senest 3 uger før generalforsamling. Der kan indsendes forslag indtil 2 uger før afholdelse af generalforsamling.